POKE WITH SPICY SALMON

12.00
SALMON KARAI SAUCE, ONION, AVOCADO, CUCUMBER, GOMA WAKAME